Är du med-spelare? Barnkonventionen inom idrottsrörelsen

Visste du att du har rättigheter som ung idrottare? Röda Korsets Ungdomsförbund satsar på att utbilda aktiva inom idrott i hur de kan förverkliga Barnkonventionen. Nyckeln är att barnen själva blir proffs på sina rättigheter.

”Är du med-spelare?” är en annorlunda träning där utbildare från Röda Korsets Ungdomsförbund håller en workshop. Passet är utformat efter en träningstid och vi vänder oss till lag eller träningsgrupper från 6 år och uppåt. De unga idrottarna lär sig om sina rättigheter i Barnkonventionen och hur de kan förverkliga den genom sin idrott. Idrottarna får avslutningsvis ett diplom som lyfter att de är Med-spelare. Lagets tränare får också stöd i hur de kan fortsätta att arbeta med barnens rättigheter i sitt ledarskap.

Vilka idéer har unga idrottare?

De vill exempelvis visa fler kvinnliga förebilder genom att sätta upp foton i klubbhuset. Göra en målgest för att visa att det är viktigt med en rökfri miljö för barn. Utse faddrar till nya i laget för att alla ska känna sig välkomna. Eller att spelarna uppmärksammar att idrotten ska vara öppen för alla oavsett funktionsvariation när de tackar varandra för match.

Barnkonventionen inom idrotten

Satsningen är högaktuell då Sverige förväntas göra Barnkonventionen till lag 2018. Riksidrottsförbundet är även tydliga i att Barnkonvention ska ligga som grund för all barn- och ungdomsidrott i Sverige.  ”Är du med-spelare?” är ett tvåårigt arvsfondsprojekt i samarbete med Göteborgs- och Västergötlands Fotbollförbundsdistrikt.

Det är en bra metod där samtliga i laget får möjlighet att komma till tals och funkar även utmärkt som teambuilding.

Kontakt

medspelare-webb

Foto: Sofia Sabel

Isabel Expósito
031-741 62 06
isabel.exposito@redcross.se

allmänna arvsfonden banner allmänna arvsfonden logotyp