Vår organisation

Röda Korsets Ungdomsförbund är en självständig och medlemsstyrd ungdomsorganisation som har ansvar för rödakorsrörelsens verksamhet för barn och unga i Sverige. Våra frivilliga driver verksamheter för social trygghet och humanitär migration i självständiga lokalföreningar där du måste vara under 31 år för att vara förtroendevald. Detta kapitel handlar om hur vi är organiserade.

Även om Röda Korsets Ungdomsförbund är en självständig organisation med egen verksamhet, så är organisationen fortfarande en del av rödakorsrörelsen. I Sverige är vi enade som ett Röda Kors, tillsammans med svenska Röda Korset. Organisationerna har ett tätt samarbete både lokalt och nationellt. Röda Korsets Ungdomsförbund får dessutom finansiellt stöd från svenska Röda Korset.

I detta kapitel hittar du Röda Korsets Ungdomsförbunds vision och grundprinciper. Här beskrivs även de olika delarna i organisationen, vad det betyder att vara en medlemsstyrd organisation, innehållet i styrdokumenten samt riktlinjerna för verksamheterna.

Bilagor Styrdokument

Humanitärpolitiska programmet 2015-2017
Humanitärpolitiska programmet 2015-2017 Lättläst
Stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Reviderade 2015
Policyhögen (inklusive Frivilligpolicy, Policy för hållbar utveckling, Policy för likabehandling, Policy för valberedning och valförfarande, Policyn för arvodering av förbundsordförande, Tystnadspolicy och Alkoholpolicyn)
Ordlista till Policyhögen
Verksamhetsinriktning 2015-2017
Verksamhetsinriktning 2015-2017 lättläst


Riksårsmötet 2017

Stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Reviderade 2017
Mall för stadgar lokalförening
Strategi 2018-2020


Bilagor Riktlinjer

Reseriktlinjer
Grafiska riktlinjer
Checklista för likabehandling (svenska)
Checklista för likabehandling (engelska)


Bilagor Riktlinjer för verksamheter

Riktlinjer: Läxhjälp
Riktlinjer: Frukostklubb
Riktlinjer: Kompisgrupp
Riktlinjer: Jourhavande kompis